СЕКЮРИТИ СКС

За нас

Историята ни започва през 2011 г.
Дружеството е юридическо лице, регистрирано в Агенция по вписванията и по ЗДДС.

ЕИК 201 392 727

Управител на Компанията:
г-н Стоян Попов

Съдружници:

г-н Серьожа Александров Савов
г-н Едуард Жераир Гюрджиян
г- жа Диана Божинова Динова

Мисията ни:

В един отворен и постоянно променящ се свят да дадем възможност на хората и бизнеса да преодоляват бариерите на несигурността. Предоставяйки възможности и избор на сигурност допринасяме за устойчивото развитие на обществото ни.

Визията ни:

Ние сме сред най- добрите в бранша! Постигаме го с непрекъснати усилия за стабилизиране и предвидимост на резултатите, чрез високо качество на Персонала, услугите и решенията, които предлагаме. Минимизираме риска и елиминираме вариациите , като постоянно измерваме, анализираме, подобряваме и контролираме характеристиките на процесите – знаем, че е жизнено важно за успеха на бизнеса.

Целите ни:

  • Да сме почтени и лоялни, с уважение и фокус към Клиенти и Партньори.
  • Да водим с голяма преднина, генерирайки нововъведения и промени.

Нашите ценности:

  • Отговорност – за сигурността на Клиента, за нашите Служители, за доброто ни име.
  • Професионализъм – Мащаб в мисленето, фокус в действията, ориентация към резултатите – Управляваме промените с отговорност към резултатите.
  • Партньорство – Успехът е в доверието на Клиенти, Доставчици и Партньори.
  • Човешки ресурси – Те са ключов фактор и нашият най-ценен ресурс.
  • Лоялност – Не увреждаме интересите и доброто име на тези, които правят бизнес с нас.
  • Конфиденциалност – В нашия бизнес тайните на нашите партньори са наши тайни.
  • Законосъобразност – Работим по законовите норми на Р България.

ВСИЧКО ТОВА – СЪС СИГУРНОСТ И ЗАЕДНО!

„СЕКЮРИТИ СКС“ ООД  днес:

Споделяме общи ценности и визии. Настойчиви сме в управлението на промените. Решенията, които вземаме са основани единствено на факти,  стремим се към устойчиво подобряване на качеството , като ангажираме цялата организация, особено високия Мениджмънт – от тях изискваме силно управление и страст на Шампиони.